Historia

Historia


Föreningens historia börjar den 26 juni 1953 då ett konstituerande möte hölls.


Sedan föreningen bildades har en hel del förändringar skett. Utförligare information nedanför.


Historik


Under de 65+ år som föreningen funnits kan nämnas följande händelser:


1954 - Byggstart

1955 - Första inflyttningen

1970 - Anläggning av parkeringsplats

1970 - Bastu byggs

1972 - Elektrisk portlåsning installeras

1972 - Sjutillhållarlås sätts in på lägenhetsdörrarna

1975 - Anläggning av gårdsplan med nyplanteringar

1979 - Fasadrenovering och isolering av takbjälklag

1980 - Tilläggsisolering och plåtbeklädnad av ytterväggarna

1982 - Uppförande av sophus

1987 - Kallgarage för 21 bilar byggs

1987 - Asfaltering av gårdsplanen

1989 - Nya 3-glasfönster och balkongdörrar sätts in

1989 - Kabel TV från Televerket installeras

1993 - Låsbyte i hela fastigheten

1997 - Utbyggnad och inglasning av balkonger

2004 - Stambyte påbörjas och avslutas 2005

2006 - Fibernät för bredband installeras, kapacitet 100 mbit/s

2010 - Säkerhetsdörrar monteras samtliga lägenheter

2011 - Avloppsledning i källargång utbytt

2011 - Belysningen i källargången utbytt till ledbelysning

2012 - Ommålning av källargång

2012 - Byte av motorvärmarutag, indivuellt tidsstyrda

2012 - Sprängningar på nya E-4 bygget hela året, har påverkat föreningens                                    fastighet

2013 - Ommålning (delvis) av trappor

2014 - Nytt täcktskickt på taket

2014 - Nya utebelysningar vid garagen

2015-  Renovering av föreningens samlingslokal

2018 sept - 2019 feb: Ventilationssystem i lägheter och gemensamma utrymmen

2019 - Nytt innertak och ny belysning i samlingslokalen installerades i vecka 36

© Gilleberget