Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledmöter och två suppleanter.  Föreningen har en extern revisor  Valberedningen består av två  personer.

Årsstämman äger rum på våren varje år.

 

Styrelsen, revisorer och valberedning består sedan 2019-04-16 av följande personer                 


Håkan Göransson    Ordförande

Britt Forslund

Nadina Devic          

Jan Erik Sundquist  

Maria Holmberg

 

Suppleanter

Magnus Leijon

Linus Vesterlund


Revisor

Ordinarie revisor Mats Bengtsson, extern revisor PwC


Valberedning

Elisabeth Jacobsson

Monica Hammarström, sammankallande